top of page

MANUELA BENCAK, odvetnica

Vizija mojega dela je na vzajemnosti, zaupanju in najvišjih standardih poklicne etike, ter z občutkom za sočloveka, graditi s strankami dolgoročne poslovne odnose. Z nenehnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem v pravu, nadgrajevanje teh znanj z veščinami komuniciranja in mirnega reševanja sporov ter seznanjanjem z novimi tehnologijami in potrebami tako družbe kot  gospodarstva, stremim k odličnosti v pravni praksi in profesionalnim odnosom, pri tem pa ohranjam občutek do sočloveka.  

Sem tudi visokošolska predavateljica s področja delovnega prava ter svetovalka podjetjem in javnim zavodom (predvem šolam) na področju delovnega in gospodarskega prava, skladnosti poslovanja in varstva osebnih podatkov. 

Aktivno se zavzemam za spoštovanje in varstvo človekovih pravic, še zlati pravic otrok.

Na področju družinskega prava, ki je za stranke še posebej občutljivo področje, se zavzemam za hitro reševanje sporov ter nudim mediacijo, podporo in zaupanje. V svoj poklic vnašam tudi strast do ekologije in okoljevarstva. 

V globalnem svetu, ki se hitro razvija in spreminja, se zavedam potrebe in pomena povezovanja znanj in izkušenj.

Družinsko pravo odvetnik
bottom of page