top of page

2 items found for ""

  • Odvetnica Manuela Bencak - o meni | Maribor, Slovenia, EU

    MANUELA BENCAK, lawyer The vision of my work is to build long-term business relationships with clients based on reciprocity, trust, and the highest standards of professional ethics, and with a feeling for fellow human beings. With continuous education and training in law, upgrading these skills with skills of communication and peaceful resolution of disputes, and familiarization with new technologies and the needs of both society and economy, I strive for excellence in legal practice and professional relationships, while maintaining a sense of fellow man. I am also a university lecturer in labor law and a consultant to companies and public institutions (mainly schools) in labor and commercial law, business compliance, and personal data protection. I actively advocate for respecting and protecting human rights, especially children's rights. In the field of family law, which is a particularly sensitive area for clients, I advocate for quick resolution of disputes and offer mediation, support, and trust. I also bring a passion for ecology and environmental protection to my profession. In a global world that is rapidly developing and changing, I am aware of the need and importance of connecting knowledge and experience. E-mail Phone

  • Odvetnica Manuela Bencak - Maribor

    APPROACH COMMITTED TO EXCELLENCE IN LAW Manuela Bencak More FIELDS OF ACTIVITY LABOUR LAW COMMERCIAL LAW ADMINISTRATIVE LAW CRIMINAL LAW MISDEMEANOR LAW CONSTRUCTION LAW PUBLIC PROCUREMENT TAX LAW CLAIM ENFORCEMENT LAW FAMILY LAW CONTRACT LAW INHERITANCE LAW TORT LAW PROPERTY AND LAND REGISTER LAW CONSUMER PROTECTION INSOLVENCY LAW SCHOOL LAW PERSONAL DATA PROTECTION COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY CONSTITUTIONAL LAW AND HUMAN RIGHTS LAW EUROPEAN UNION LAW MEDICAL LAW AND PATIENTS' RIGHTS RESIDENCE REGISTRATION AND VISA WORK PERMIT CITIZENSHIP MEDIATION DISPUTE PREVENTION AND RESOLUTION Mediator je neodvisna, nevtralna oseba, ki vodi postopek mediacije. Ljudem, vpletenim v spor, pomaga doseči dogovor z iskanjem skupnih interesov. ​ Npr. za stranki, ki se ločujeta, je ločitev sama po sebi spor in vloga mediatorja je pomagati obema stranema pri prepoznavanju, pogajanju in doseganju obojestransko sprejemljivega sporazuma o različnih vprašanjih in finančnih vidikih, ki so potrebni za izvensodno, hiro, cenejšo in naravi razmerja primernejšo prekinitev razmerja. ​ Pri ločitvi mediator aktivno sodeluje pri pogajanjih, vendar imata zakonca popoln nadzor nad ločitvenim sporazumom in odločitvami, ki jih bosta sprejela. ​ Postopek mediacije pri ločitvi je kooperativen. Zato je delo z mediatorjem bolj mirno, sam postopek razveze pa je posledično za otroke veliko bolj prijazen. MORE info@bencak.si Register no. 2583526000 VAT ID SI67089569 Business bank account: SI56 0400 1005 0514 388 Fiduciary bank account: SI56 0400 1004 8643 258 Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, Slovenia +386 41 818 058

bottom of page