top of page

Najdena 2 izdelka za ""

  • Odvetnica Manuela Bencak - o meni | Maribor, Slovenia, EU

    MANUELA BENCAK, odvetnica Vizija mojega dela je na vzajemnosti, zaupanju in najvišjih standardih poklicne etike, ter z občutkom za sočloveka, graditi s strankami dolgoročne poslovne odnose. Z nenehnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem v pravu, nadgrajevanje teh znanj z veščinami komuniciranja in mirnega reševanja sporov ter seznanjanjem z novimi tehnologijami in potrebami tako družbe kot gospodarstva, stremim k odličnosti v pravni praksi in profesionalnim odnosom, pri tem pa ohranjam občutek do sočloveka. Sem tudi visokošolska predavateljica s področja delovnega prava ter svetovalka podjetjem in javnim zavodom (predvem šolam) na področju delovnega in gospodarskega prava, skladnosti poslovanja in varstva osebnih podatkov. Aktivno se zavzemam za spoštovanje in varstvo človekovih pravic, še zlati pravic otrok. Na področju družinskega prava, ki je za stranke še posebej občutljivo področje, se zavzemam za hitro reševanje sporov ter nudim mediacijo, podporo in zaupanje. V svoj poklic vnašam tudi strast do ekologije in okoljevarstva. V globalnem svetu, ki se hitro razvija in spreminja, se zavedam potrebe in pomena povezovanja znanj in izkušenj. E-mail Telefon

  • Odvetnica Manuela Bencak - Maribor

    PRISTOP PREDAN ODLIČNOSTI V PRAVU Manuela Bencak Več PODROČJA DELOVANJA DELOVNO PRAVO GOSPODARSKO PRAVO UPRAVNO PRAVO KAZENSKO PRAVO PREKRŠKOVNI PRAVO GRADBENO PRAVO JAVNA NAROČILA DAVČNO PRAVO IZVRŠBE NEPLAČANIH TERJATEV DRUŽINSKO PRAVO POGODBENO PRAVO DEDNO PRAVO ODŠKODNINSKO PRAVO STVARNO PRAVO NEPREMIČNINSKO PRAVO VARSTVO POTROŠNIKOV STEČAJNO PRAVO ŠOLSKO PRAVO VARSTVO OSEBNIH PODATKOV AVTORSKE PRAVICE IN INTELEKTUALNA LASTNINA USTAVNO PRAVO PRAVO EVROPSKE UNIJE PACIENTOVE PRAVICE DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE DELOVNO DOVOLJENJE DRŽAVLJANSTVO DRUŽINSKA MEDIACIJA PREPREČEVANJE IN REŠEVANJE SPOROV Mediator je neodvisna, nevtralna oseba, ki vodi postopek mediacije. Ljudem, vpletenim v spor, pomaga doseči dogovor z iskanjem skupnih interesov. ​ Npr. za stranki, ki se ločujeta, je ločitev sama po sebi spor in vloga mediatorja je pomagati obema stranema pri prepoznavanju, pogajanju in doseganju obojestransko sprejemljivega sporazuma o različnih vprašanjih in finančnih vidikih, ki so potrebni za izvensodno, hiro, cenejšo in naravi razmerja primernejšo prekinitev razmerja. ​ Pri ločitvi mediator aktivno sodeluje pri pogajanjih, vendar imata zakonca popoln nadzor nad ločitvenim sporazumom in odločitvami, ki jih bosta sprejela. ​ Postopek mediacije pri ločitvi je kooperativen. Zato je delo z mediatorjem bolj mirno, sam postopek razveze pa je posledično za otroke veliko bolj prijazen. VEČ Manuela Bencak - odvetnica info@bencak.si Matična št. 2583526000 ID za DDV: SI 67089569 Poslovni račun: SI56 0400 1005 0514 388 Fiduciarni račun: SI56 0400 1004 8643 258 Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, Slovenija +386 41 818 058

bottom of page